Langhus AIL - Gymnastikk og Turn

Langhus AIL - Gymnastikk og Turn

Påmelding høst 2020

Postet av Langhus AIL - Gymnastikk og Turn den 5. Jun 2020

Påmelding høst 2020 -  

LES DETTE NØYE:

Det er viktig å besvare denne for hvert enkelt barn og parti dersom en ønsker å delta på flere partier til høsten.  

En registrering per parti og per barn. Dvs, dere må gå inn i linken igjen og svare til alle barn og partier er registrert.

Det er viktig å være rask da først til mølla prinsippet benyttes.

Dere får ikke automatisk svar om dere har fått plass eller har blitt satt på venteliste. 

 Betaling og bekreftelse på plass. 

- Grunnet koronasituasjonen må vi ta et forbehold når det gjelder plasser.

- Bak hvert parti står det et oppgitt antall plasser pr parti. Det er antallet plasser vi håper på å få åpnet til høsten.

- De 20 første som melder seg på hvert parti er garantert plass ut fra den nåværende situasjonen rundt korona.

Merk: Hvis myndighetene og vårt forbund NTGF ikke åpner for flere enn 20 plasser pr parti så kan vi ikke ha flere enn 20 medlemmer i salen samtidig. Det vil si at det kan bli endringer på både antall plasser og organisering av trening til høsten. Vi beklager ulemper dette kan føre til.

 

Betaling for plassen åpner først til høsten. 

- De som har fått plass vil få en lenke i Spoortz til påmelding i løpet av den første uken i august. Det vil si at dere ikke betaler før dere har mottatt lenken. Fra dere har mottatt lenken har dere 1 uke på å betale for plassen for å være sikret plass. Det er først når betaling er registrert at reservasjonen er gyldig.

 

For konkurransepartiene Tropp 1 og Apparat 3, 4 og 5 vil egen påmelding bli sendt via lukket Facebook side og direkte på epost.

 

Lenke til påmelding (åpner ikke før 05.06.20 kl 16:00)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__R8LlTNUNFlHUjRBQTIwQU1DMzFNWTBSWTZZSUw4VC4u0 Kommentar

Informasjon fra Styret

Postet av Langhus AIL - Gymnastikk og Turn den 4. Jun 2020

Kjære medlemmer av Langhus turn.
Vi har vært gjennom et annerledes turnsemester hvor vår aktivitet ikke har vært gjennomført siden midten av mars. Vi beklager at vi ikke kan tilby turn for alle før høsten igjen.

Dette har selvfølgelig påvirket hele gruppa, alt fra utøverne våre, trenere og styret.
Vi har hele tiden sett etter mulighet for å starte opp aktiviteten i tråd med de reglene som myndighet og forbundet setter.
Vår aktivitet utøves innendørs med apparater og utstyr med kontaktflater, i tillegg må vi sørge for å overholde regler for rengjøring av hall.
Vi fikk i forrige uke mulighet til å starte opp innendørs trening for mindre grupper, og har nå prioritert oppstart for våre konkurransepartier, riktignok i et mindre omfang enn ordinært. Konkurransepartiene våre er rekrutteringsarena for våre trenere, og for å opprettholde nivået før høsten, så vi viktigheten av å tilby dem trening igjen. Vi klarer ikke administrere eller gjennomføre noe større omfang for andre partier før til høsten.

Vi planlegger nå oppstart og organiserer partiene som starter opp i august. Først vil vi tilby eksisterende medlemmer plass på de partiene de ønsker. Lenken til påmelding vil publiseres på vår hjemmeside langhusturn.no, samt i sosiale medier.
Påmeldingen åpner for eksisterende medlemmer fredag 5.juni kl 16:00
For nye medlemmer så åpner påmeldingen den 19.juni kl 16:00.

Vi har basert oss på den informasjonen vi sitter på nå mht smittevern, men tar likevel forbehold om at det kan komme endringer som følge av myndigheters innstramninger av reglene. Påmeldingen som sendes ut nå, vil først være bindende når betaling gjennomføres, noe som skjer i august for de som er registrert påmeldt nå i juni.

For konkurransepartiene sendes det ikke ut påmelding før oppstart i august da disse har egne opptaksregler.

Vi ser frem til å starte opp igjen til høsten, og gleder oss til å se alle igjen.

Hilsen Styret


0 Kommentar

Langhus turn søker styrerepresentant i rollen som kommunikasjonsansvarlig.

Postet av Langhus AIL - Gymnastikk og Turn den 26. Mai 2020

Langhus turn søker styrerepresentant i rollen som kommunikasjonsansvarlig.

For å opprettholde god kommunikasjon med alle våre medlemmer er det av avgjørende betydning at vi får på plass dette vervet så raskt som mulig.

Vi er inne i et spesielt år, både grunnet koronasituasjonen og fordi ny hall i Ski åpner til høsten. For å opprettholde god kommunikasjon med våre medlemmer håper vi at vi får en representant inn i dette vervet snarest. Dette er spesielt viktig nå når vi står i en situasjon rundt korona, det skal være ny påmelding for medlemmer til høsten og vi ønsker å opprettholde et godt tilbud for alle barna som ønsker å ha turn som sin fritidsaktivitet på Langhus.

 

Kommunikasjonsansvarlige overordnede oppgaver

·      Ansvarlig for kommunikasjonen ut til medlemmene fra turnstyret gjennom tett dialog med gruppens leder og styre.

·      Forfatte informasjon og kvalitetssikre denne med sportslig leder og styrets leder før distribusjon.

·      Ansvarlig for distribusjon av informasjon i rett kanal og til rett tid

·      Påse at det finnes en oppdatert mailing liste over alle medlemmene slik at relevant informasjon blir sendt til rett person.  

·      Tett dialog med webansvarlig.

Representanten velges inn for 2 år. 


0 Kommentar

Turnshow 2020 avlyst

Postet av Langhus AIL - Gymnastikk og Turn den 13. Mar 2020

Det er med tungt hjerte at Langhus turn ser seg nødt til å avlyse det planlagte showet den 7 juni. 

Beslutningen om å avlyse det må tas nå siden vi på nåværende tidspunkt må gjøre flere tunge investeringer for å sikre at vi kan avholde arrangementet. 

Økonomien til Langhus turn har ikke denne muligheten. 

Turngruppa vil følge med fremover på de råd som gis både av kommune, nasjonale myndigheter og gjennom idretten. Vi vil åpne opp for treninger så raskt det er forsvarlig å gjøre dette. 

Inntil videre håper vi at alle tar godt vare på hverandre, trener styrke og andre turnrelaterte bevegelser, så kommer vi raskere i gang igjen når det er mulig. 

Hilsen Langhus turn


0 Kommentar

All turn-trening avlyst inntil videre

Postet av Langhus AIL - Gymnastikk og Turn den 11. Mar 2020

Grunnet generell Corona-trussel velger Langhus Turn i dag å avlyse all trening inntil videre. 

Vi kommer tilbake med ytterligere info i takt med generell informasjon fra FHI. 

Følg med på Instagram, Facebook og hjemmeside.

Hilsen Styret i Langhus Turn


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline