Langhus AIL - Gymnastikk og Turn

Langhus AIL - Gymnastikk og Turn

Turnshow 2020 avlyst

Postet av Langhus AIL - Gymnastikk og Turn den 13. Mar 2020

Det er med tungt hjerte at Langhus turn ser seg nødt til å avlyse det planlagte showet den 7 juni. 

Beslutningen om å avlyse det må tas nå siden vi på nåværende tidspunkt må gjøre flere tunge investeringer for å sikre at vi kan avholde arrangementet. 

Økonomien til Langhus turn har ikke denne muligheten. 

Turngruppa vil følge med fremover på de råd som gis både av kommune, nasjonale myndigheter og gjennom idretten. Vi vil åpne opp for treninger så raskt det er forsvarlig å gjøre dette. 

Inntil videre håper vi at alle tar godt vare på hverandre, trener styrke og andre turnrelaterte bevegelser, så kommer vi raskere i gang igjen når det er mulig. 

Hilsen Langhus turn


0 Kommentar

All turn-trening avlyst inntil videre

Postet av Langhus AIL - Gymnastikk og Turn den 11. Mar 2020

Grunnet generell Corona-trussel velger Langhus Turn i dag å avlyse all trening inntil videre. 

Vi kommer tilbake med ytterligere info i takt med generell informasjon fra FHI. 

Følg med på Instagram, Facebook og hjemmeside.

Hilsen Styret i Langhus Turn


0 Kommentar

Tiltak mot smittespredning av coronaviruset

Postet av Langhus AIL - Gymnastikk og Turn den 10. Mar 2020

Langhus turn, mandag 9. mars 2020. 

Langhus turn følger NIF og turnforbundet sine råd mht smittespredning mot koronavirus. Vi gjør vurderinger hver dag mht om det er spesielle tiltak som er nødvendig å iverksette i forhold til våre treninger basert på disse opplysningene. 

Helsedirektoratet utvidet lørdag 7. mars anbefalingen om hvem som bør holde seg hjemme. Vi ber om at foreldre, trenere og gymnaster som har vært i områder med vedvarende smitte om å ikke møte opp i turnhallen 14 dager etter hjemkomst. 

Egne tiltak: Vi oppfordrer alle gymnaster som kommer til treningen vår om å vaske hendene før og etter trening. Vi vil om nødvendig sette ut antibac. 

Vi rengjør apparatene hvor det er størst smittefare 2-3 ganger i uken. 

Den 22. mars vil vi også desinfisere alle apparater og flater som er i kontakt med hud. 

 


0 Kommentar

Innkalling til årsmøte i Langhus AIL Turn 2020

Postet av Langhus AIL - Gymnastikk og Turn den 28. Feb 2020

Sted: Styrerommet til AIL på Langhuset, Gamle Vevelstad vei 34, 1405 LANGHUS Tid: 12. mars 2020 klokken 19.00-21.00

Melde inn saker: hvis du ønsker å melde inn saker til årsmøtet skal dette gjøres på mail til: langhusturn@gmail.com  innen 5.mars 2020. 

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandle turngruppas årsberetning. 

5. Behandle turngruppas regnskap.  

6. Behandle forslag og saker.  

7. Informasjon om gruppas budsjett. 

8. Foreta følgende valg:  

 

a) kasserer 2020 – på valg

b) Materialforvalter 2020 -på valg 

c) Konkurranseaktivitetsansvarlig 2020 -på valg

 

Det informeres samtidig om at Langhus AIL vil holde sitt årsmøte 26. mars kl 19:00 For informasjon og innkalling se Langhusil.no


0 Kommentar

Behov for ny kasserer i Langhus Turn

Postet av Langhus AIL - Gymnastikk og Turn den 17. Feb 2020

Har du lyst til å være med i styret i Langhus Turn? Vår dyktige kasserer de siste årene har valgt å ikke stille til gjenvalg. Dermed har vi behov for noen som kan ta over denne rollen. Styret i Langhus Turn har møter ca 1 gang i måneden og er godt strukturert. Det er mye spennende som skjer fremover med turnshow i juni og ny turnhall i Ski!  Så hvis du har lyst til å være med å bidra og har erfaring fra lignende arbeid; ta kontakt med styret via langhusturn@gmail.com 


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline