Stryke og smidighet

Å drive med turn bidrar til bedret styrke og smidighet. Vi ser imidlertid at både for de utøverne som trener få og mange dager i uken er det store fordeler med en egen ukentlig trening som kun fokuserer på dette. Vi ønsker derfor at så mange som mulig av våre turnere melder seg på partiet for at de skal få enda bedre utbytte av de mer tradisjonelle turn-timene. Treningen er like viktig både for jenter og gutter og passer for barn og ungdom i alle aldre.

NB! Turnerne på partiene Apparatturn jenter skal ikke melde seg på dette partiet, da det utgjør en av de ordinære treningene til disse partiene.

Hvem kan delta: Partiet er for alle turnere i skolealder (på andre partier) og de barn som kun ønsker å delta på styrke og smidighetstrening. 

Periode: Første treninger vårsemester er i uke 2, siste trening er første uke i juni. Første trening i høstsemesteret er andre hele skoleuke. Siste trening er siste uke i november.

Partiet følger skolens skolerute (se ski.kommune.no) og det er ikke ordinære treninger i ferier og fridager.

Treningstid(er): Se Langhusturn.no/om Langhusturn/Treningstider

Treningsavgift per semester/halvår: kr. 400,-

Medlemsavgift (gjelder hele 2019): kr. 250,-

Levert av IdrettenOnline