Styret Langhus turn 2018- 2019

Leder: Bjørn Rosseland

Nestleder: Ann-Cathrin Liljebakk
epost: langhusturnXgmail.com

Kasserer: Bente Flaat
epost: langhusturnXgmail.com

Sekretær: Silje Melsether
epost: langhusturnXgmail.com

Materialansvarlig: Herman Pedersen
epost: langhusturnXgmail.com

Kommunikasonsansvarlig: Vigdis Oddaker

Ungdomsansvarlig: Fredrik Kristiansen
epost: langhusturnXgmail.com

Mail stiles til aktuelle medlem i emnefeltet for å sikre at vedkommende får mailen.


Sportslig leder / hovedtrener: Ellen Langseth -  tlf.: 906 10 257


Webansvarlig: Jannicke S. Aaen
epost: jannicke.aaenXgmail.com


(For at vi skal slippe spam må du erstatte X’ene med @når du skal sende e-post til oss.)


Langhus Turn er en foreldredrevet gruppe med et aktivt styre. Man velges for 2 år av gangen. Styrearbeidet går på kontinuerlig omgang. For å beholde styrekunnskapen er det viktig å skifte ut noen i styret hvert år. Ta kontakt med styreleder i god tid før neste årsmøte dersom du kunne tenke deg å gjøre en innsats i styret.Powered by: Bloc