Allsidig Turn Jenter 1.-2. klasse (2 partier tirsdag eller lørdag) 

Fra lek til turn! Med skolestart begynner alvoret… Barna skal bli kjent med alle slags apparater som brukes i turn, det er matte, skranke, bom, sprang, trampett, airfloor og trampoline. Det legges spesielt vekt på basisøvelser innen koordinasjon og bevegelighet, men også en liten del styrketrening skal være med. Her er det viktig at barna lærer seg å høre nøye etter slik at øvelsene kan utføres på en trygg måte og trenings-timene fungerer etter hensikten. Morsom trening i trygge omgivelser!

Hvem kan delta: Partiet er for jenter i 1. og 2. klasse

Periode: Første trening vårsemester er i uke 2, siste trening er første uke i juni. Første trening i høstsemesteret er andre hele skoleuke. Siste trening er siste uke i november.

Partiet følger skolens skolerute (se ski.kommune.no) og det er ikke ordinære treninger i ferier og fridager.

Treningstid(er): Se Langhusturn.no/om Langhusturn/Treningstider

Treningsavgift per semester/halvår: kr. 1100,- (tirsdager 1t) / 1200,- (lørdager 1,5t)

Medlemsavgift (gjelder hele 2019): 250,- Medlemsavgift faktureres kun en gang per medlem


Levert av IdrettenOnline