Apparatturn jenter 


Utvidet trening gir stor fremgang og flotte ferdigheter! Her jobbes det aktivt med grunntrening, styrke og apparat-turn en rekke timer i uka. De årlige krets-konkurransene er blant jentenes høydepunkter.


Turnerne deles i tre treningsgrupper/partier. Partiene skilles med antall treninger hver uke (2, 3 eller 4). En av treningene er styrketrening sammen med øvrige turnere.   Antall treningsdager avtales nærmere med trener på partiene. Apparatturn2 er et åpent parti. Apparatturn 3 og apparatturn4 er partier med opptakskriterier.


·       Apparatturn jenter 2 treninger (to treninger hver uke)

·       Apparatturn jenter 3 treninger (tre treninger hver uke)

·       Apparatturn jenter 4 treninger (fire treninger hver uke)


Turnerne på Apparatturn 3 og Apparatturn 4 kan delta i de konkurranser Langhus Turn selv arrangerer eller velger å delta på.


I tillegg til at det er flere treninger per uke er det også færre turnere per trener på disse enn allsidig turn partiene. Det benyttes i større grad trenere med høyere kompetanse. Treningsavgiften er derfor høyere på disse partiene. 

Partiene har høyere aktivitetsnivå, høyere vanskelighetsgrad, mer disiplin og strengere krav enn øvrige partier, og det er derfor viktig med godt motiverte turnere. 

Det må påregnes noe mer dugnadsinnsats fra foreldre/foresatte til barna på disse partiene. 


Hvem kan delta: Partiet er for jenter 6 år og oppover. Ved oppstart på partiet anbefales ikke høyere alder enn 10 år.


Periode: Første treninger vårsemester er i uke 2, siste trening avtales med trener. Første trening i høstsemesteret er andre hele skoleuke. Siste trening avtales med trener.


Partiet følger skolens skolerute (se ski.kommune.no) og det er ikke ordinære treninger i ferier og fridager.


Treningstid(er): 


·       Apparatturn jenter 2 treninger. Mandager 19:30-20:30 og fredager 17:00-19:00

·       Apparatturn jenter 3 treninger. Mandager 19:30-20:30, Tirsdager 16:30-18:30

·       Apparatturn jenter 4 treninger. Mandager 19:30-20:30, Tirsdager 16:30-18:30, Onsdager 18:00-20:00, Fredager 17:00-19:00
Noen variasjoner kan forekomme etter avtale med trener.


Se også Langhusturn.no/om Langhusturn/Treningstider


Treningsavgift per semester/halvår: 


·       Apparatturn jenter 2 treninger (to treninger hver uke) kr. 2200,-

·       Apparatturn jenter 3 treninger (tre treninger hver uke) kr. 3900,- 

·       Apparatturn jenter 4 treninger (fire treninger hver uke) kr. 5100,-


Medlemsavgift (gjelder hele 2019): kr. 250,- Medlemsavgift faktureres kun en gang per medlem.

Levert av IdrettenOnline