Foreldre & Barn 2-3 år

Aktivitetstilbud med samspill mellom foreldre og barn! I barnas første møte med turn legger vi vekt på å skape fortrolighet til omgivelsene og apparatene vi bruker. Aktivitetene er lystbetonte, og gjennom sangleker, stasjonstrening og hinderløype øver vi balanse, spenst, rytme og koordinasjon. Barna har sin egen turninstruktør i sin forelder og disse utvikler med dette et viktig samspill. Ved å kombinere gymnastikkens grunnelementer med lek, ønsker vi å gi barna et godt utgangspunkt for allsidig bevegelsestrening og stimulere motorisk utvikling.

Hvem kan delta: Partiet er egnet for barn i alderen 2-3 år

Periode: Første trening i høstsemesteret er andre hele skoleuke. Siste trening er siste uke i november. Første trening vårsemester er i uke 2, siste trening er første uke i juni.

Partiet følger skolens skolerute (se ski.kommune.no) og det er ikke ordinære treninger i ferier og fridager.

Treningstid(er): Se Langhusturn.no/om Langhusturn/Treningstider

Treningsavgift per semester/halvår: kr.  975,- 

Medlemsavgift (gjelder hele 2019): kr. 250,- Medlemsavgift faktureres kun en gang per medlem


Levert av IdrettenOnline