Foreldre & Barn 2-3 år

Dette partiet utgår dessverre inntil videre på grunn av smittevernhensyn i forbindelse med Covid-19. Tilbudet vil bli vurdert på nytt dersom smittevernsituasjonen endrer seg. 

Aktivitetstilbud med samspill mellom foreldre og barn! I barnas første møte med turn legger vi vekt på å skape fortrolighet til omgivelsene og apparatene vi bruker. Aktivitetene er lystbetonte, og gjennom sangleker, stasjonstrening og hinderløype øver vi balanse, spenst, rytme og koordinasjon. Barna har sin egen turninstruktør i sin forelder og disse utvikler med dette et viktig samspill. Ved å kombinere gymnastikkens grunnelementer med lek, ønsker vi å gi barna et godt utgangspunkt for allsidig bevegelsestrening og stimulere motorisk utvikling.

Hvem kan delta: Partiet er egnet for barn i alderen 2-3 år

Periode: Første trening i høstsemesteret er i uke 36. Siste trening er siste uken i november.

Partiet følger skolens skolerute (se ski.kommune.no) og det er ikke ordinære treninger i ferier og fridager.

Treningstid(er): Klikk her

Treningsavgift per semester/halvår: kr.  975,- 

 

Medlemsavgift (gjelder hele 2020): kr. 250,-. Medlemsavgift faktureres kun en gang per medlem.Levert av IdrettenOnline