Gymlek 4-5 år (2 partier mandager)

Nå skal jenter og gutter prøve seg på egen hånd! Her settes barnets mentale og fysiske utvikling i sentrum. Vi gir barna et godt utgangspunkt for allsidig grunn- og bevegelighetstrening gjennom leker, turn i apparater, dans og utforsking av hinderløyper. Aktivitetene er lystbetonte og gjennom sangleker, stasjonstrening og hinderløype øver vi balanse, spenst, rytme og koordinasjon.

Barna videreutvikler motorikken og utvikler samarbeid og sosiale mestring sammen med andre barn.

Hvem kan delta: Partiet er egnet for barna de to siste årene i barnehage/barnehagealder (ca. 4-5 år)

Periode: Første trening vårsemester er i uke 2, siste trening er første uke i juni. Første trening i høstsemesteret er andre hele skoleuke. Siste trening er siste uke i november.

Partiet følger skolens skolerute (se ski.kommune.no) og det er ikke ordinære treninger i ferier og fridager.

Treningstid(er): Se Langhusturn.no/om Langhusturn/Treningstider

Treningsavgift per semester/halvår: kr. 750,- 

Medlemsavgift (gjelder hele 2018): kr. 250,- Medlemsavgift faktureres kun en gang per medlem.

Levert av IdrettenOnline