Apparatturn jenter 


Utvidet trening gir stor fremgang og flotte ferdigheter! Her jobbes det aktivt med grunntrening, styrke og apparat-turn en rekke timer i uka. De årlige krets-konkurransene er blant jentenes høydepunkter.

Apparatturn er et åpent parti

Partiene har høyere aktivitetsnivå, høyere vanskelighetsgrad, mer disiplin og strengere krav enn øvrige partier, og det er derfor viktig med godt motiverte turnere. 

Hvem kan delta: Partiet er for jenter 6 år og oppover.


Periode: Første treninger vårsemester er i uke 2, siste trening er andre uken i juni. Første trening i høstsemesteret er andre hele skoleuke. Siste trening er siste uke i november. 


Partiet følger skolens skolerute (se ski.kommune.no) og det er ikke ordinære treninger i ferier og fridager


Se også Langhusturn.no/om Langhusturn/Treningstider


Treningsavgift per semester/halvår: 

Apparatturn jenter (to treninger hver uke) kr. 2300,-

Medlemsavgift (gjelder hele 2020): kr. 250,- Medlemsavgift faktureres kun en gang per medlem.


Levert av IdrettenOnline