Apparatturn jenter 


Utvidet trening gir stor fremgang og flotte ferdigheter! Her jobbes det aktivt med grunntrening, styrke og apparat-turn en rekke timer i uka. De årlige krets-konkurransene er blant jentenes høydepunkter.

Apparatturn 2 er et åpent parti

Partiene har høyere aktivitetsnivå, høyere vanskelighetsgrad, mer disiplin og strengere krav enn øvrige partier, og det er derfor viktig med godt motiverte turnere. 

Hvem kan delta: Partiet er for jenter 6 år og oppover.


Periode: Første trening i høstsemesteret er andre hele skoleuke. Siste trening er siste uke i november. Første treninger vårsemester er i uke 2, siste trening er første uke i juni.


Partiet følger skolens skolerute (se ski.kommune.no) og det er ikke ordinære treninger i ferier og fridager


Se også Langhusturn.no/om Langhusturn/Treningstider


Treningsavgift per semester/halvår: 

Apparatturn jenter 2 (to treninger hver uke) kr. 2300,-

Medlemsavgift (gjelder hele 2019): kr. 250,- Medlemsavgift faktureres kun en gang per medlem.

Levert av IdrettenOnline