Apparatturn jenter 


Utvidet trening gir stor fremgang og flotte ferdigheter! Her jobbes det aktivt med grunntrening, styrke og apparat-turn en rekke timer i uka. De årlige kretskonkurransene er blant jentenes høydepunkter.

Apparatturn er et åpent parti og utøverne kan velge mellom 2 eller 3 treninger i uken.

Partiene har høyere aktivitetsnivå, høyere vanskelighetsgrad, mer disiplin og strengere krav enn øvrige partier, og det er derfor viktig med godt motiverte turnere. 

Hvem kan delta: Partiet er for jenter 6 år og oppover.

Periode:

Partiet følger skolens skolerute (se ski.kommune.no) og det er ikke ordinære treninger i ferier og fridager

Treningstider: For samtlige treningstider, klikk her.

Treningsavgift per semester/halvår: 

Apparatturn jenter (to treninger hver uke) kr. 2300,-
Apparatturn jenter (tre treninger hver uke) kr. 3300.-

Medlemsavgift (gjelder hele 2021): kr. 250,- Medlemsavgift faktureres kun en gang per medlem.


Levert av IdrettenOnline